Tööõiguse blogi

Ohud töölepingu lõpetamisel poolte kokkuleppel

Kokkuleppel töölepingu lõpetamine võib näida sobiv lahendus nii tööandjale kui töötajale, kuid sellisel viisil töösuhte lõpetamine hõlmab endas hulga ohte. Tööandja jaoks jääb risk, et töötaja võib leida peale töösuhtest lahkumist siiski, et tema õigusi on rikutud ning pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse töölepingu lõppemise kokkuleppe vaidlustamiseks.   Loe edasi…

Usalduse kaotus töösuhetes

Iga töösuhe põhineb töötaja ja tööandja vahelisel usaldusel, seega on see üks olulisemaid kriteeriume mõlemapoolseks edukaks koostööks.
Töölepinguseaduse (edaspidi TLS) §-st 16 tulenevalt peab töötaja täitma töökohustusi lojaalselt ja lisaks sellele arvestama heas usus tööandja huvidega ning tööandja kasu silmas pidades täitma tööülesandeid vajaliku hoolsusega. Usalduse kaotust reguleerivad TLS § 88 lg 1 p-d 5 ja 6, mis annavad õiguse töölepingu ülesütlemiseks olukorras, kus töötaja on põhjustanud tööandja usalduse kaotuse töötaja enda vastu või on andnud aluse kolmanda isiku usaldamatuse tekkimisele tööandja vastu.   Loe edasi…

 

Hoidke end tööõigusega seotud teemadega kursis ka läbi meie Facebooki lehe!
Huvitavad ja kasulikud töösuhetega seotud uudised on jälgitavad https://www.facebook.com/artistumlegal/